Any I - A

Segon cicle - Licenciatus (Màster) 120 ECTS

Any A (60 ECTS)

Horaris: curs 2023-2024

 

Programa

La programació dels estudis del bienni de llicència en Litúrgia es distribueix en dos anys independents (any A i any B), dividits en dos semestres (d’octubre a gener, i de febrer a maig). Per tant, es pot començar la llicència en Litúrgia per l'any A o el B indistintament.  

L' Any A es va impartir durant el curs 2021/2022 i es torna a impartir el curs 2023/2024.

 

PRIMER SEMESTRE

del 12 de setembre de 2023 al 12 de gener de 2024

 

Seminaris:

6L038S La performativitat del llenguatge litúrgic en el context africà (3 ECTS) - Prof. René Simboro

Del 2 al 11 d’octubre - Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris)

 

Cursos d'especialització:

6L017E Els salms en l’Ofici diví (3 ECTS)- Prof. Jordi Latorre

Dilluns, del 18 de setembre al 8 de gener – D’11,15 a 13,00 h. 

6L002E Història de la litúrgia I (3 ECTS) - Prof. Gabriel Seguí

Dimarts, del 12 de setembre al 9 de gener – De 11,15 a 13,00 h.

6L122E Fonts i celebració de la Litúrgia de les hores (3 ECTS) - Prof. Jaume González

Dijous, del 14 de setembre a l’11 de gener – D’10,05 a 12,05 h.

6L092E Les exèquies cristianes (3 ECTS) - Prof. Emili Villegas

Dijous, del 14 de setembre a l’11 de gener – De 12,10 a 13,55 h.

6L123E Arqueologia cristiana en referència a la litúrgia (3 ECTS) - Prof. Gemma Garcia

Divendres, del 3 de novembre al 12 de gener – De 11,15 a 13,55 h.

6L101E Celebració dels sagraments de la penitència i la unció dels malalts (3 ECTS) - Prof. Ignacio Tomás

Del 23 al 27 d’octubre; del 13 al 17 de novembre; i de l’11 al 15 de desembre - Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris)

6L104E Celebració del sagrament de l’orde i els ministeris laicals (3 ECTS) - Prof. Giovanni Zaccaria

Del 18 al 21 de setembre; i del 20 al 24 de novembre - Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris)

 

Cursos optatius:

6L06CO Epistemologia i didàctica de la litúrgia: anàlisi dels principals manuals de litúrgia (3 ECTS) - Prof. Amador Fernández

Del 6 al 10 de novembre; i del 27 de novembre a l’1 de desembre - Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris)

6L07CO Litúrgia, teologia i música (3 ECTS) - Prof. Jordi Agustí Piqué

Divendres, del 15 de setembre al 27 d’octubre – De 9,30 a 13,30 h.

 

Tutories personalitzades:

Prof. Jordi Font [dimecres, de 10,05 a 10,55 h]

 

SEGON SEMESTRE

del 5 de febrer de 2024 al 7 de juny de 2024

 

Seminaris:

6L035S La litúrgia i els Pares de l’Església (3 ECTS) - Prof. Joan Torra

Dilluns, del 5 de febrer al 3 de juny – De 12,10 a 13,55 h.

6L037S L’ensenyament litúrgic i catequètic en De Catequizandis Rudibus de sant Agustí (3 ECTS) - Prof. Joaquim Meseguer

Dijous, del 8 de febrer al 6 de juny – D’11,15 a 13,00 h.

 

Cursos d'especialització:

6L103E Introducció a les fonts de la litúrgia romana (4,5 ECTS) - Prof. Gabriel Seguí

Dilluns, del 5 de febrer al 3 de juny – De 10,05 a 10,55 h;

Dimarts, del 6 de febrer al 4 de juny – De 11,15 a 13,00 h.        

6L109E Sacramentals majors, benediccional i ritual d’exorcismes (3  ECTS) - Prof. Eduard Pire

Dimecres, del 7 de febrer al 5 de juny – De 9,10 a 10,55 h.

6L006E Història de la litúrgia II (3 ECTS) - Prof. Jaume González

Dijous, del 8 de febrer al 6 de juny – De 9,10 a 10,55 h

6L121E La iniciació cristiana: estructura litúrgica i contingut sacramental (4,5 ECTS) - Prof. Ignasi Fossas

Divendres, del 9 de febrer al 7 de juny – De 9,10 a 10,55 i d’11,15 a 13,00 h.

6L091E Celebració del sagrament del matrimoni (3 ECTS) - Prof. Adolfo Lucas Maqueda

Del 5 al 16 de febrer - Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris)

6L124E Litúrgia i sagraments (3 ECTS) - Prof. Manuel Fernando Sedano

Del 21 de febrer a l’1 de març - Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris)

6L125E Introducció a les fonts i a l’estructura ritual de la litúrgia hispànica i a les litúrgies occidentals no romanes (3 ECTS) - Prof. Ignacio Tomás

Del 4 al 8 de març; del 8 al 12 d’abril; i del 6 al 10 de maig - Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris)

6L044E Introducció a les litúrgies de l’Orient cristià (3 ECTS) - Prof. Salvador Aguilera

 

Tutories personalitzades:

Prof. Jordi Font [hores a convenir]