Any propedèutic

L'any propedèutic consta de 60 ECTS, es cursa abans de començar els 120 ECTS del màster i està pensat per millorar l'ús i aprenentatge de les llengües clàssiques. Les assignatures que s'hi cursen són les següents:

a) Assignatures troncals (42 ECTS)

 • Llatí (10 ECTS)
 • Grec (5 ECTS)
 • Llengua moderna (5 ECTS)
 • Introducció a la lectura de textos i autors litúrgics (4 ECTS)
 • Introducció a la ciència litúrgica (3 ECTS)
 • Panorama general de les litúrgies cristianes (3 ECTS)
 • Introducció a la constitució Sacrosanctum concilium: "sana tradició i legítim progrés" SC 23 (3 ECTS)
 • Litúrgia i Bíblia: teologia de la Paraula de Déu (3 ECTS)
 • Introducció a la notació musical (3 ECTS)
 • Metodologia de la investigació litúrgica (3 ECTS)

b) Assignatures optatives (3 ECTS)

 • Introducció a la llengua copta (3 ECTS)
 • Introducció a la llengua siríaca (3 ECTS)

c) Pràcticum (9 ECTS)

d) Tutories (6 ECTS)

 

El curs 2022/2023 està estructurat de la següent manera:
 

PRIMER SEMESTRE (del 26 de setembre de 2022 al 13 de gener de 2023)

Cursos d'introducció a l'especialització

 

Cursos de llengües

 • Llatí A1-C2 [assignatura anual [6LCPLC] (10 ECTS anuals)
  • Prof. David Solé: Dilluns, del 3 d’octubre al 9 de gener – De 16,00 a 17,45 h: Dimarts, de l’11 d’octubre al 10 de gener – De 10,05 a 10,55 h; Dijous, 6 d’octubre al 12 de gener – De 9,10 a 10,00 h [tutoria]; Prof. Jordi Margarit: Dimarts, del 4 d’octubre al 10 de gener – De 16,00 a 16,50 h; Dimecres, 5 d’octubre a l’11 de gener – De 9,10 a 10,00 h i d’11,15 a 12,05 h)

 • Grec A1-A2 [assignatura anual] [6LCPGA] (5 ECTS anuals)
  • Prof. Sergi Grau

   Dimarts, de l’11 d’octubre al 10 de gener – D’11,15 a 13,00 h; Dimecres, del 5 d’octubre a l’11 de gener – De 10,05 a 10,55 h [tutoria](5 ECTS anuals)

SEGON SEMESTRE (del 9 de febrer a l'1 de juny de 2023)

Cursos d'introducció a l'especialització

Cursos de llengües

 • Llatí A1-C2 [assignatura anual] [
  • Prof. David Solé: Dilluns, del 6 de febrer al 29 de maig – De 16,00 a 17,45 h; Dijous, del 9 de febrer a l’1 de juny – De 10,05 a 10,55 h i d’11,15 a 12,05 h [tutoria]; Prof. Jordi Margarit: Dimarts, del 7 de febrer al 30 de maig – De 16,00 a 16,50 h; Dimecres, del 8 de febrer al 31 de maig – De 9,10 a 10,00 h i d’11,15 a 12,05 h; (10 ECTS anuals)

 • Grec A1-A2 [assignatura anual] 
  • Prof. Sergi Grau
  • Dimarts, del 7 de febrer al 30 de maig – De 10,05 a 10,55 [tutoria] i d’11,15 a 13,00 h; (5 ECTS anuals)

    

 

Seminari

 

Horari CURS 2022-2023