Primer curs

GRAU EN LITÚRGIA - BACCALAUREATUS

 

CONSULTA EL DÍPTIC INFORMATIU

 

PRIMER  CURS

Objectiu específic del primer any (Bíblia i hermenèutica litúrgica): ars praedicandi

Iniciar l'alumne en el procés de recerca científica, a partir de l'hermenèutica bíblica i litúrgica dels textos resats i proclamats dins de la celebració, considerant la litúrgia com a lloc privilegiat on la Paraula pren vida i fa present l'esdeveniment salvífic que es manifesta a l'acció sacramental, sota la raó formal de la Paraula encarnada al programa celebratiu-ritual.

 

Assignatures troncals (48 ECTS)

Assignatures optatives (6 ECTS)

Seminaris (6 ECTS)

  • Relació entre Teologia dogmàtica i Teologia litúrgica (3 ECTS) – Prof. Manuel Fernando Sedano
  • Hermenèutica de la Constitució Sacrosanctum Concilium (3 ECTS) – Prof. Sergi Sicília

CONSULTA ELS HORARIS