Primer curs

Primer cicle - Baccalaureatus (Grau) 240 ECTS

Horaris: curs 2023-2024

 

Objectiu general

Oferir als qui aspiren al títol de Batxillerat en Litúrgia les eines bíblico-filosòfico-teològiques i lingüístiques bàsiques per a una introducció a l'estudi del Misteri de Crist i de l'Església, que se celebra (ars celebrandi) es predica (ars praedicandi) i es presideix (ars presidentialis) per mitjà de ritus i oracions, sota la raó formal de la Teologia litúrgica, en la seva naturalesa antropològica, hermenèutica i mistagògica.

 

Primer curs

Objectiu específic del primer any (Bíblia i hermenèutica litúrgica): ars praedicandi

Iniciar l'alumne en el procés de recerca científica, a partir de l'hermenèutica bíblica i litúrgica dels textos resats i proclamats dins de la celebració, considerant la litúrgia com a lloc privilegiat on la Paraula pren vida i fa present l'esdeveniment salvífic que es manifesta a l'acció sacramental, sota la raó formal de la Paraula encarnada al programa celebratiu-ritual.

 

PRIMER SEMESTRE

del 2 d’octubre de 2023 al 12 de gener de 2024

 

Assignatures troncals:

 • BL1015 Introducció a l’Antic Testament (6 ECTS) - Prof. Joan Ramon Marín
  • En diferit.
  • Tutoria: divendres, del 6 d’octubre al 12 de gener – De 18,00 a 18,45 h.
 • BL1016 Introducció al Nou Testament (6 ECTS) - Prof. Antoni Pérez de Mendiguren
  • En diferit.
  • Tutoria: divendres, del 6 d’octubre al 12 de gener – De 18,45 a 19,25 h.
 • BL1017 La Litúrgia de les Hores: salms i ofici diví (6 ECTS) - Prof. Jordi Font
  • Dimarts, del 3 d’octubre al 9 de gener – De 18,00 a 19,25 h.
  • Tutoria: dilluns, del 2 d’octubre al 8 de gener – De 18,00 a 19,25 h.
 • BL1003 La Bíblia en els libres litúrgics (3 ECTS) - Prof. Bernat Folcrà
  • Dimarts, del 3 d’octubre al 9 de gener – De 20,15 a 21,00 h.
  • Tutoria: dilluns, del 2 d’octubre al 8 de gener – De 20,15 a 21,00 h.
 • BL1005 Introducció als llibres litúrgics romans (del segle IV a l’Edat mitjana) - Prof. Gabriel Seguí
  • Dijous, del 5 d’octubre a l’11 de gener – De 18,00 a 19,25 h.
  • Tutoria: dimecres, del 4 d’octubre al 10 de gener – De 18,00 a 19,25 h.

 

Seminaris:

 • BL1S03 (Seminari) Sacerdoci de Crist i sacerdoci dels fidels (3 ECTS) - Prof. J. Cervera
  • Dimarts, del 3 d’octubre al 9 de gener – De 19,35 a 20,15 h.
  • Tutoria: dilluns, del 2 d’octubre al 8 de gener – De 19,35 a 20,15 h.
 • BL1S04 (Seminari) Homilia. Teoria i pràctica (6 ECTS) - Profs. Adolfo Lucas i Ramon Ollé
  • Dijous, del 5 d’octubre a l’11 de gener – De 19,35 a 21,00 h.
  • Tutoria: dimecres, del 4 d’octubre al 10 de gener – De 19,35 a 21,00 h.

 

SEGON SEMESTRE

del 5 de febrer al 31 de maig de 2024

 

Assignatures troncals:

 • BL1019 Els pares de l’Església i la litúrgia (6 ECTS) - Prof. Joan Torra

  • Dimarts, del 6 de febrer al 28 de maig – De 18,00 a 19,25 h.

  • Tutoria: dilluns, del 5 de febrer al 27 de maig – De 18,00 a 19,25 h.

 • BL1020 La taula de la Paraula (SC 51) (6 ECTS) - Prof. Jordi Font

  • Dimarts, del 6 de febrer al 28 de maig – De 19,35 a 21,00 h.

  • Tutoria: dilluns, del 5 de febrer al 27 de maig – De 19,35 a 21,00 h.

 • BL1018 Cultura clàssica I: grega i llatina (6 ECTS) - Prof. David Solé

  • Dijous, del 8 de febrer al 30 de maig – De 18,00 a 19,25 h.

  • Tutoria: dimecres, del 7 de febrer al 29 de maig – De 18,00 a 19,25 h.

 

Seminaris:

 • BL1S05 (Seminari) Metodologia i bibliografia (6 ECTS) - Prof. Eduard Pire
  • Dijous, del 8 de febrer al 30 de maig – De 19,35 a 20,15 h.
  • Tutoria: dimecres, del 7 de febrer al 29 de maig - De 19,35 a 20,15 h.