Matrícula i tràmits

Secretaria de l'Institut de Litúrgia ad instar facultatis

MATRÍCULA


Matrícula per al Segon Semestre de l'actual curs 2020-2021: de l'18 a l'29 de gener, en horari concertat prèviament amb Secretaria: docencia@edusantpacia.cat / Tel. (+34) 93 453 49 25 / 655.819.571.

Matrícula per al curs 2021-2022:

a partir de el 5 de juliol (només on line per actuals alumnes de l'ILF) a través del Àrea Reservada

i presencialment a Secretaria de l'Institut per a alumnes de nou ingrés

Informació: docencia@edusantpacia.cat / (+34) 93 453 49 25/655 819 571HORARIS


Horari habitual de Secretaria:

De setembre a juny: de dilluns a dijous de 11 a 13h i de 17 a 19h, i divendres de 11 a 13h. Juliol: de 11 a 13h. Agost: tancat

Horari actual, durant el període de restricció sanitària pel Covid-19

A causa de les mesures sanitàries de prevenció contra el Covid 19, el Servei de Secretària es manté en l'horari habitual però es realitza de manera no presencial. Podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic: docencia@edusantpacia.cat

o per telèfon: (+34) 93 453 49 25/655 819 571

Excepcionalment si el tema ho requereix i la situació sanitària ho permet, pot concertar el servei presencial de Secretaria amb cita prèvia.


CONTACTE

(+ 34) 93 453 49 25

docencia@edusantpacia.cat

C / Diputació 231, 08007 Barcelona