Normatives de l'ILF

Les normatives acadèmiques de l'Institut de Litúrgia ad instar facultatis estan elaborades per tal de guiar i emmarcar els estudis que es duen a terme a l'Institut. S'aconsella als estudiants que les llegeixin i les consultin, si els cal.

 

Primer cicle. Grau/Baccalaureatus en Litúrgia

Aquest cicle està en construcció.

 

Segon cicle. Màster Universitari/Licenciatus en Litúrgia

Consulta les normes pràctiques del Segon cicle.

 

Tercer cicle. Doctor en Litúrgia

Consulta les normes pràctiques del Tercer cicle.