Agenda

El Déu encarnat com a generador de canvi en la historia

26 al 28 octubre de 2021

La segona part del Congrés internacional "Les ferides i les esperances d’un món malalt a la llum de la teologia de l’encarnació" es titula "El Déu encarnat com a generador de canvi en la història" i se celebrarà a l'octubre. El congrés es durà a terme durant tres dies: els dos primers es dedicaran a les ponències dels experts convidats, i el tercer se centrarà en el diàleg i el debat amb dues taules rodones. 

Seguidament s'adjunta el programa del Congrés. Per a més informació, podeu enviar un correu a congressos@edusantpacia.cat

 

PROGRAMA DE "EL DÉU ENCARNAT COM A GENERADOR DE CANVI EN LA HISTÒRIA"

26 octubre, dimarts

 • 15:30 Inauguració
 • 15:45 L’encarnació com a quenosi: la humanitat de Déu, Dr. Josep Castanyé, AUSP (Barcelona)
 • 16:30 'Cur Deus homo'? El caràcter perfectiu de l’encarnació, Dr. Jordi Gayà, AUSP (Barcelona) i Maioricensis Schola Lullistica (Mallorca)
 • 17:15 Diàleg
 • 17:45 Pausa
 • 18:15 L’economia de la salvació: el Déu d’amor solca la història humana, Dr. Ángel Cordovilla, Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
 • 19:00 Jesús, Verb encarnat, Fill de Déu i germà de la humanitat, Dr. Massimo Naro, Facoltà Teologica di Sicilia (Palermo)
 • 19:45 Diàleg


27 octubre, dimecres

 • 15:30 L’Evangeli encarnat com a instrument de canvi en una societat malalta, Dr. Marco Impagliazzo, Comunitat de Sant’Egidio (Roma)
 • 16:15 Del Jesus medicus a l’Església com a espai de consolació i guarició, Dra. Mariola López Villanueva, Facultad de Teología de Granada (Granada)
 • 17:00 Diàleg
 • 17:30 Pausa
 • 18:00 L’encarnació com a vinguda de Déu en la història, Dr. Christoph Theobald, Centre Sèvres (París)
 • 18:45 La paradoxa de l’encarnació davant el pluralisme religiós, Mons. Jean-Marc Aveline, arquebisbe de Marsella
 • 19:30 Diàleg

 

28 octubre, dijous

 • 15:30 Encarnació i salvació: 'caro salutis est cardo'. Taula rodona
 • 17:00 Pausa
 • 17:30 Promoure un món divers a partir d’una teologia de l’encarnació. Taula rodona
 • 19:00 Cloenda