Publicacions

 L'Ateneu Universitari Sant Pacià compta amb un servei de publicacions: Sant Pacià Books.