Secretaria i gerència

Secretari acadèmic

Dr. Jaume González Padrós
 

Secretària de docència

  • Sra. Dolors Cerdán

 

Consell d'economia

  • Sr. Agustí de Pasqual
  • Sr. Jordi de Riba
  • Sr. Josep Ramon Serrat