Any II - B

Segon cicle - Licenciatus (Màster) 120 ECTS

Any B (60 ECTS)

No s'imparteix durant el curs 2023-2024

 

Programa

La programació dels estudis del bienni de llicència en Litúrgia es distribueix en dos anys independents que es programen de manera consecutiva (any A i any B), dividits en dos semestres (d’octubre a gener, i de febrer a maig).  

 

Any II - B (60 ECTS)

a) Assignatures troncals (40 ECTS)

 • Teologia de la litúrgia (4.5 ECTS)
 • Estructura de la celebració eucarística. El culte eucarístic (4 ECTS)
 • Pneumatologia litúrgica (3 ECTS)
 • Fonts i interpretació de les anàfores orientals i occidentals (3 ECTS)
 • Mariología litúrgica: les misses de la Verge i el culte marià (3 ECTS)
 • Introducció a l'any litúrgic, al calendari i al martirologi (4,5 ECTS)
 • El Caeremoniale episcoporum (3 ECTS)
 • Litúrgia, música i cant (3 ECTS)
 • L'espai celebratiu: litúrgia i arquitectura (3 ECTS)
 • Lineamenta liturgica dels episcopats llatinoamericans i del CELAM (3 ECTS)
 • Espiritualitat litúrgica (3 ECTS)
 • Pastoral litúrgica (3 ECTS)

 

b) Assignatures optatives (6 ECTS)

 • Litúrgia i pietat popular (3 ECTS)
 • Formes musicals litúrgiques (3 ECTS)
 • Normativa actual sobre la música litúrgica (3 ECTS)
 • Dret litúrgic (3 ECTS)
 • Litúrgia i mitjans de comunicació social (3 ECTS)
 • Basíliques i baptisteris segons les fonts litúrgiques i els testimonis arqueològics (3 ECTS)
 • Fonts i llibres de l'actual forma extraordinària del ritu romà (3 ECTS)

 

c) Seminaris (3 ECTS)

 • La litúrgia en el pensament de Mons. Dr. Pere Tena (3 ECTS)
 • Seminari d'historiografia litúrgica: principals enfocaments d'interpretació de les fonts litúrgiques (3 ECTS)
 • Seminari d'homilètica (3 ECTS)
 • Temes d'interès general per a la litúrgia II (3 ECTS)

 

d) Examen comprensiu i tesina (11 ECTS)

 • Examen comprensiu (2 ECTS)
 • Tesina (9 ECTS)

 

Curs 2022/2023

PRIMER SEMESTRE (del 12 de setembre de 2022 al 13 de gener de 2023)

MATÈRIES TRONCALS

6L115E L’espai celebratiu: litúrgia i arquitectura.-

 • Prof. Carles Elias
 • Dimarts, del 13 de setembre al 10 de gener – De 10,05 a 12,05 h (3 ECTS)

6L116E Fonts i interpretació de les anàfores orientals i occidentals.-

 • Prof. Rafael Serra
 • Dimarts, del 13 de setembre al 10 de gener – De 16,00 a 17,45 h (3 ECTS)

6L117E Teologia i estructura de la celebració eucarística. El culte eucarístic.-

 • Prof. Jordi Font
 • Dimecres, del 14 de setembre a l’11 de gener – De 9,10 a 12,05 h (+ 5 h complementàries a concretar) (4 ECTS)

6L059E Pastoral litúrgica.-

 • Prof. Joan Obach
 • Dijous, del 15 de setembre al 12 de gener – D’11,15 a 13,00 h (3 ECTS)

6L099E Pneumatologia litúrgica.-

 • Prof. Adolfo Lucas [curs intensiu - modalitat presencial i parcialment telemàtica]
 • Del 7 al 18 de novembre – En horari lliure, matí (cf. quadre d’horaris, p. ….) (3 ECTS)

 

MATÈRIES OPTATIVES

6L12CO Litúrgia i pietat popular.-

 • Prof. Gonzalo Guzmán
 • Dilluns, del 12 de setembre al 9 de gener – De 10,05 a 12,05 h (3 ECTS)

6L10CO Normativa actual sobre el cant litúrgic.-

 • Prof. Joan Baburés
 • Dilluns, del 12 de setembre al 9 de gener – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)

 

SEMINARIS

6L032S La litúrgia en el pensament de Mons. Pere Tena.-

 • Prof. Jaume González
 • Dijous, del 15 de setembre al 12 de gener – De 9,10 a 10,55 h (3 ECTS)

6L036S Homilètica.-

 • Prof. Adolfo Lucas (coord.) [curs intensiu - modalitat presencial i parcialment telemàtica]
 • Bloc litúrgic: Prof. Adolfo Lucas: bloc litúrgic, del 24 al 28 d’octubre, en horari lliure de classes [10 h] (cf. quadre d’horaris, p. ….); Prof. Marcos Aceituno: bloc bíblic – 21 de novembre, de 16,00 a 17,45 h, i 25 de novembre, de 9,10 a 10,55 h [5 h]; Prof. Daniel Palau: bloc teològico-pastoral – 16 i 23 de novembre, de 16,00 a 17,45 h, i 29 de novembre, de 9,10 a 10,00 h [5 h]; Prof. Ramon Ollé: bloc antropològic [sessions pràctiques] – 2, 3, 7 i 9 de novembre, de 16,00 a 17,45 h  [10 h]) (3 ECTS)

 

TUTORIES PERSONALITZADES

Prof. Jordi Font

Dimecres, del 14 de setembre a l’11 de gener [hores a convenir]

 
 
SEGON SEMESTRE
(del 6 de febrer al 2 de juny de 2023)
 
MATÈRIES TRONCALS

6L052E El Caeremoniale episcoporum.-

 • Prof. Joan Baburés
 • Dilluns, del 6 de febrer al 29 de maig – De 10,05 a 12,05 h (3 ECTS)

6L112E Espiritualitat i litúrgia.-

 • Prof. Pere. Montagut
 • Dimarts, del 7 de febrer al 30 de maig – De 9,10 a 10,55 h (3 ECTS)

6L095E Formes musicals litúrgiques [CC2S07].-      

 • Prof. Jordi-Agustí Piqué [modalitat presencial i parcialment telemàtica]
 • Divendres: 7 i 21 d’octubre, 4 i 18 de novembre i 2 i 16 de desembre (periodicitat quinzenal) – De 9,30 a 13,30 h (3 ECTS)

6L008E Teologia de la Litúrgia.-

 • Prof. Jaume González
 • Dimecres i dijous, del 8 de febrer a l’1 de juny (dimecres, d’11,15 a 12,05 h; dijous, de 10,05 a 12,05 h) (4,5 ECTS)

6L113E Introducció a l’any litúrgic, al calendari i al martirologi.-

 • Prof. Jordi Font
 • Divendres, del 10 de febrer al 2 de juny – De 9,10 a 10,55 i de 12,10 a 13,00 (4,5 ECTS) 

6L118E Mariologia litúrgica: les misses de la Mare de Déu i el culte marià.-

 • Prof. Antonio Astigarraga [curs intensiu – modalitat presencial]
 • Del 17 al 28 d’abril – Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris, p. ...) (3 ECTS)

6L119E Lineamenta liturgica dels episcopats llatinoamericans i del CELAM.-

 • Prof. Emilio Rueda [curs intensiu – modalitat presencial]
 • Del … al … – Horari lliure, matí i tarda (cf. quadre d’horaris, p. ...) (3 ECTS)

 

MATÈRIES OPTATIVES

6L13CO Dret litúrgic.- Prof. Josep Queraltó

 • Dijous, del 9 de febrer a l’1 de juny – De 12,10 a 13,55 h (3 ECTS)

 

TUTORIES PERSONALITZADES

Prof. Jordi Font

Dimecres, del 8 de febrer al 31 de maig [hores a convenir]

 

HORARI CURS 2022/2023